056-227-775
 
 
 
 
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบ One Stop Service website
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบสามารถนำเสนอข่าวแบบ
  Multimedia (อาทิ VDO Clip)
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบสิทธิ์การใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบเว็บไซต์ เครือข่าย
  อปท.ในจังหวัด
 
 
จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2549
 
 
 
       
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด เต็มด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่พร้อมสร้างสรรผลงานและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ อบต.และเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจัดการเว็บไซต์ (NX Robot) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานเว็บไซต์  ด้วยคุณสมบัติที่ตรงความต้องการของ อบต.และ เทศบาล ได้แก่
    ระบบใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
      “เพียงเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเป็น    ก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งระบบแล้ว"
      - เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารในหน้าเว็บไซต์ได้ -
ด้วยตัวเอง อย่างง่ายดายทุกหน้า
      - ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ในการเพิ่มข่าว 1 ข่าว
      - โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เลย
 
    One Stop Service website เพียงแค่เปิดหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ก็สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
      - แสดงหนังสือสั่งการ สถ.(thailocaladmin.go.th) ที่ update ทุกวัน
      - แสดงหนังสือสั่งการ สถ.จ. อัตโนมัติ ที่ update ทุกวัน
      - แสดงข่าวสารใน อบต./เทศบาลในเครือข่าย (เฉพาะกรณีที่มี อปท.
ในจังหวัด เป็นลูกค้าของบริษัทมากว่า 1 ราย)
 
    นำเสนอข้อมูลข่าวสารได้น่าสนใจ โดยแสดงในรูปแบบ Mulitmedia ได้แก่
      - VDO Clip  เสมือนการ ดูรายการทีวีย้อนหลัง
      - ไฟล์เสียง เสมือนการ ฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
      - File เอกสาร ได้แก่ Ms.Word, Ms Excel, Ms. Powerpoint,
PDF เป็นต้น
 
    ระบบสิทธิ์การใช้งาน
      - ผู้บริหารสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ดูแลระบบท่านใดมีสิทธิ์จัดการ
ข้อมูลข่าวสารกลุ่มไดบ้าง โดยสามารถ ลงข่าว แก้แขข่าว และลบข่าว
      - ทำให้เกิดการแบ่งหน้าเว็บไซต์กันรับผิดชอบ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
      - ส่งผลให้เว็บไซต์มีข้อมูลเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง