056-227-775
 
 
เหตุผลที่จะจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAXเหตุผลที่จะจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ดีไซน์รูปแบบหน้าเว็บไซต์
  มีเอกลักษณ์
  สะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX จัดการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์
  ได้ด้วยตัวเอง อย่างง่ายดาย
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX มีฟังก์ชั่นที่ อบต./เทศบาลต้องการ
  อย่างครบครัน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์
  สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่าง
  ใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการขาย
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX รับประกันการใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX รองรับกฎหมายและระเบียบฯ
  ที่เกี่ยวข้อง
     
 
จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2549
 
  เหตุผลที่จะจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX
     
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
    “เพียงเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเป็น ก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งระบบแล้ว”
    - เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารในหน้าเว็บไซต์ได้ด้วย -
    ตัวเอง อย่างง่ายดาย อาทิ ข่าวสารของ อบต. / เทศบาล , ผลิตภัณฑ์ใน -
    ตำบล / ชุมชน,สถานที่สำคัญในตำบล / ชุมชน หรือบุคลากร เป็นต้น
    - ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ในการเพิ่มข่าว 1 ข่าว
    - โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เลย
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX One Stop Service website
    “เพียงแค่เปิดหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก็สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน”
    - แสดงหนังสือสั่งการ จาก สถ.(thailocaladmin.go.th) ที่update ทุกวัน
    - แสดงหนังสือสั่งการ สถ.จ. อัตโนมัติ ที่ update ทุกวัน
    - แสดงข่าวสารใน อบต./เทศบาลในเครือข่าย
    - ระบบห้องสมุด ออนไลน์ รวบรวม พรบ./พรก.,ระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ
    เพื่อให้อำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าฯ
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX นำเสนอข้อมูลข่าวสารได้น่าสนใจ โดยแสดงในรูปแบบ Mulitmedia ได้แก่
    - VDO Clip เสมือนการดูรายการทีวีย้อนหลัง
    - ไฟล์เสียง เสมือนการฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
    - File เอกสาร ได้แก่ Ms.Word, Ms Excel, Ms. Powerpoint,
    PDF เป็นต้น
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบสิทธิ์การใช้งาน
    - ผู้บริหารสามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละฟังก์ชั่น ผู้ดูแลระบบแต่ละท่าน -
มีสิทธิ์ใดบ้าง อาทิ เพิ่มได้, แก้ไขได้ หรือลบได้
    - ทำให้เกิดการแบ่งหน้าเว็บไซต์กันรับผิดชอบ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
    - ส่งผลให้เว็บไซต์มีข้อมูลเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบเว็บไซต์เครือข่าย อปท.ในจังหวัด
    “ลงข่าวที่เดียว เห็นทั้งเครื่อข่าย”
    - สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัด ได้แก่
    1. ระบบข่าวสาร
    2. ระบบบุคลากร
    3.ระบบสถานที่สำคัญในตำบล/ชุมชน
    4. ระบบผลิตภัณฑ์ตำบล/ชุมชน
    5. ระบบกระดานสนทนา