หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NAX
Solution
รวมมืออาชีพ ประสบการณ์สูงเพื่อสร้างสรรค์บริการ
 

  รายงานการ Update เว็บไซต์ให้ลูกค้า
 
 
 
ลำดับ รายการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วันที่
31 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานการประชุมพนักงาน 27 ธ.ค. 2562
32 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานการประชุมผู้บริหาร 27 ธ.ค. 2562
33 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานผลการกำกับติดตาม 27 ธ.ค. 2562
34 เพิ่มฟังก์ชัน งบแสดงรายรับ-รายจ่าย 27 ธ.ค. 2562
35 เพิ่มฟังก์ชัน กิจการสภา 27 ธ.ค. 2562
36 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี I สขร. 27 ธ.ค. 2562
37 เพิ่มฟังก์ชัน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน I สขร.1 27 ธ.ค. 2562
38 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานทางการเงิน 27 ธ.ค. 2562
39 เพิ่มฟังก์ชัน แผนอื่นๆ 27 ธ.ค. 2562
40 เพิ่มฟังก์ชัน เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 27 ธ.ค. 2562
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8   
 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,315,699 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549