หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NAX
Solution
รวมมืออาชีพ ประสบการณ์สูงเพื่อสร้างสรรค์บริการ
 

  รายงานการ Update เว็บไซต์ให้ลูกค้า
 
 
 
ลำดับ รายการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วันที่
1 Update ฟังก์ชัน การตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2566 16 พ.ค. 2566
2 เพิ่มฟังก์ชัน ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 เม.ย. 2566
3 Update ฟังก์ชัน การตรวจประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2566 13 ธ.ค. 2565
4 เพิ่มฟังก์ชัน ปฏิทินกิจกรรม 1 ธ.ค. 2565
5 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน 20 ก.ค. 2565
6 เพิ่มฟังก์ชัน รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 ก.ค. 2565
7 เพิ่มฟังก์ชัน แผนตรวจสอบภายใน 20 ก.ค. 2565
8 เพิ่มฟังก์ชัน หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ก.ค. 2565
9 เพิ่มฟังก์ชัน การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 20 ก.ค. 2565
10 เพิ่มฟังก์ชัน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 20 ก.ค. 2565
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.co.th
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,635,630 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549