วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน 2553)  
 

วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2553 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ปาริฉัตร@Naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1263 ท่าน

รายละเอียดวันอนุรักษ์มรดกไทย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย