หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NX
Engine
หุ่นยนต์ปฎิบัติการของบริษัท NAX Solution
 

  ความสามารถ NX Engine
 
 
 
 
ปณิธาน NAX Solution
  ผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  เจ้าหน้าที่ ที่เล่น FB หรือ line ได้ สามารถจัดการเว็บไซต์ได้ทั้งระบบฯแล้ว
  ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ในการเพิ่มข่าว 1 ข่าว
   
ระบบมี ฟังก์ชั่น รองรับความต้องการใหม่ๆของท้องถิ่นไทย อยู่เสมอ
  รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานฯฉบับล่าสุดเสมอ ได้แก่ ITA, LPA, ตรวจประเมินโบนัสประจำปี เป็นต้น
  รองรับฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่กรมฯสั่งการ ได้แก่ E-GP,ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น
   
One Stop Service
เพียงแค่เปิดหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก็สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้ครบถ้วนได้แก่
  หนังสือสั่งการจาก สถ.
  หนังสือสั่งการจาก สถ.จ.
  พรบ./พรก.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวสารของ อบต./เทศบาลในเครือข่ายฯ
   
ระบบสิทธิ์การใช้งาน
ผู้บริหารสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานผู้ดูแลระบบแต่ละท่าน สำหรับแต่ละฟังก์ชั่นได้ เช่น
เพิ่มได้ แก้ไขได้ ลบได้
  เกิดการแบ่งความรับผิดชอบในการดูแล website และ app
  ส่งผลให้ website และ app มีข้อมูลเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
   
ด้วยราคาที่คุ้มค่า และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ใบเสนอราคา สอดคล้องกับระเบียบจัดทำเว็บไซต์ฯ
  ด้วยระบบการใช้งานที่ง่ายและฟังก์ชั่นทีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจำนวนมาก ทำให้หน่วยงาน
สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน website และ app ได้อย่างมืออาชีพ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะไม่มีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็ตาม
   
ดีไซน์รูปแบบหน้า website และ App มีเอกลักษณ์
สะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
  NAX มี Catalog แบบให้คุณเลือกมากกว่า 100 แบบ
  NAX ขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าเลือกแบบซ้ำกัน (ในจังหวัดเดียวกัน) เพื่อให้ website
และ App ของหน่วยงานมีเอกลักษณ์
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.co.th
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,878,629 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549