หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และ App ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี
 

  ข่าวสาร NAX Solution
 
 
 

 
ความภาคภูมิใจของ NAX Solution ปี 2563  
 

                                                                        ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

          1. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  จังหวัดนครสวรรค์   ได้คะแนน ITA  99.52 %
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
                    อันดับที่ 2 ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับเหนือ
                    อันดับที่ 1 ระดับประเทศ
          ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับเหนือ
                    อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

          2. เทศบาลตำบลลาดใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  ได้คะแนน ITA  96.50 %
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 4 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 14  ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 3 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 8 ระดับประเทศ
          ระดับเทศบาลตำบล
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 2 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 3 ระดับประเทศ

          3.เทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนน ITA 93.37%
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนนทบุรี
                    อันดับที่ 12 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 17  ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนนทบุรี
                    อันดับที่ 6 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 11 ระดับประเทศ
          ระดับเทศบาลเมือง
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนนทบุรี
                    อันดับที่ 1 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 1 ระดับประเทศ


          4. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์  จังหวัดนครสวรรค์   ได้คะแนน ITA  96.29 %
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 14 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 20 ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 3 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 7 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 13 ระดับประเทศ
          ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
                    อันดับที่ 2 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 5 ระดับภาคกลาง
                    อันดับที่ 9 ระดับประเทศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 2,515 ท่าน

 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.co.th
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,878,629 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549