หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และ App ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี
 

  ข่าวสาร NAX Solution
 
 
 

 
การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  
 

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน
     สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จากเหตุผู้ชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2557 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในการให้บริการแก่ลูกค้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงจากสถานการณ์ผู้ชุมนุม จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงการดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการที่ต่อเนื่อง รายการดังนี้

     1. เพิ่มการสำรองข้อมูลแบบ Server to Server จาก 1 ชุด เป็น 2 ชุด และ Server แต่ละชุดตั้งอยู่คนละสถานที่ ซึ่งหากชุดใดชุดหนึ่งเกิดความเสียหาย NAX ก็จะสลับ DNS ให้ไปใช้ชุดที่ 2 ทันที

     2. เพิ่มการสำรองข้อมูลแบบ Server to External Hard Disks และนำกลับมาไว้ที่บริษัทฯ 1 ชุด หาก Server หลักทั้งสองชุดเสียหาย บริษัทจะทำการตั้ง Server ใหม่อีก 1 ชุดและจะวางไว้ ณ ตึก CAT จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการในกรุงเทพฯจะสงบลง NAX ก็จะย้าย Server ชุดดังกล่าวเข้าไปไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

นายชนะชัย เรียงทองหลาง

กรรมการบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2557 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ชนะชัย@NAXsolution.com

ผู้เข้าชม 1,971 ท่าน

 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.co.th
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,878,629 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549