หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NAX
Solution
รวมมืออาชีพ ประสบการณ์สูงเพื่อสร้างสรรค์บริการ
 

  รายงานการ Update เว็บไซต์ให้ลูกค้า
 
 
 
ลำดับ รายการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วันที่
41 เพิ่มฟังก์ชัน แผนการจัดหาพัสดุ 27 ธ.ค. 2562
42 เพิ่มฟังก์ชัน แผนอัตรากำลัง 27 ธ.ค. 2562
43 เพิ่มฟังก์ชัน แผนการดำเนินงาน 27 ธ.ค. 2562
44 เพิ่มฟังก์ชัน แผนพัฒนาท้องถิ่น 27 ธ.ค. 2562
45 เพิ่มฟังก์ชัน วีดิทัศน์ 27 ธ.ค. 2562
46 เพิ่มฟังก์ชัน หัวหน้าส่วนราชการ 27 ธ.ค. 2562
47 เปลี่ยน Adobe Flash Player เป็น Jquery เนื่องจาก Browser จะไม่รองรับ Adobe Flash Player ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 27 ธ.ค. 2562
48 เพิ่ม Favorite Icon บน Address bar ด้วยการใช้โลโก้ของหน่วยงาน เพื่อบ่งบอกถึงองค์กรและง่ายต่อการจดจำ 27 ธ.ค. 2562
49 เพิ่มข้อมูลตามนโยบายมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 : นโยบายเว็บไซต์ 27 ธ.ค. 2562
50 เพิ่มข้อมูลตามนโยบายมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 27 ธ.ค. 2562
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8   
 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,252,509 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549