หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และ App ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี
 

  เกี่ยวกับ NAX Solution
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ของ NAX Solution
ผู้นำการให้บริการ Website และ Application ท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และให้บริการประชาชนเทียบเท่าอารยประเทศ
 
ความเป็นมา ของ NAX Solution
ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 จากการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์ (Programmer) และนักออกแบบ (Web designer) และวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Software Security Engineer) มืออาชีพ ที่มีความเข้าใจอันดีในธุรกิจ Internet และ โครงสร้างทางเทคนิคที่เหมาะสมกับท้องถิ่นไทย ผนวกกับทีมงาน นักการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
ปณิธาน NAX Solution
การให้บริการที่เป็นเลิศ
  การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ อบต.และเทศบาล ด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย
ผลักดันการใช้งานเต็มที่
  NAX Solution ผลักดันให้ อบต.และเทศบาล สามารถใช้งาน Web และ App ในการบริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
คิดค้นและพัฒนาตลอดเวลา
  NAX Solution คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการของ อบต.และเทศบาลตลอดเวลา
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.co.th
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,878,629 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549