056-227-775
 
 
 
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบ One Stop Service website
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบสามารถนำเสนอข่าวแบบ
  Multimedia (อาทิ VDO Clip)
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบสิทธิ์การใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ระบบเว็บไซต์ เครือข่าย
  อปท.ในจังหวัด
     
 
จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2549
 
 
 
       
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ดีไซน์รูปแบบหน้าเว็บไซต์ ที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
    NAX  มี catalog แบบเว็บไซต์ให้คุณได้เลือกกว่า 100 แบบ
    แบบที่ลูกค้าเลือก ผสานกับ วิสัยทัศน์หรือนโยบายการบริหารงาน
      ทำให้เว็บไซต์มี เอกลักษณ์ และสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
    สำหรับ Package Value NAX มีบริการลงพื้นที่เก็บภาพและข้อมูล -
      ให้แก่ อบต./เทศบาล เพื่อให้เว็บไซต์สะท้อนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และบรรยากาศ ในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น และเพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานง่ายดายยิ่งขึ้น
    NAX ขอสงวนสิทธิ์มิให้เกิดการเลือกแบบเดียวกัน (ในจังหวัดเดียวกัน)
      เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้ามีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ด้วยราคาที่แสนคุ้มค่า และ สอดคล้องกับระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
    ด้วยระบบการใช้งานที่ง่ายและฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการใช้งาน
      จำนวนมาก ทำให้หน่วยงาน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ  ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็ตาม
    ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ สอดคล้องกับระเบียบการจัดทำ -
      เว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ด้วยระบบย่อ File/ภาพอัตโนมัติ(ประมาณ 10 เท่า) ช่วยประหยัดพื้นที่
      การใช้งานได้มาก ทำให้ อบต./เทศบาลสามารถลงข้อมูลข่าวสารได้จำนวนมากกว่าระบบทั่วไป
 
  ความสามารถของ NAX ในการจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX บริการก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด ด้วยแผนกลูกค้าสัมพันธ์
    โทร.056-227-775
    ก่อนเป็นลูกค้า
      - บริการเว็บไซต์ทดลองใช้งาน ฟรี 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
      เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัท
      - ให้คำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ
      ที่เกี่ยวข้อง
      - ให้คำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์ อบต./เทศบาล ที่ดี
    เป็นลูกค้า ขณะกำลังทำเว็บไซต์
      - ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการเก็บภาพและข้อมูล
      ในการจัดทำเว็บไซต์
      - ให้คำปรึกษาการวางระบบ LAN  และอินเตอร์เน็ทในสำนักงาน
      เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ราบรื่น
    หลังการขาย
      - ติดตาม webboard และความเคลื่อนไหวหน้าเว็บไซต์ของ
      ลูกค้าทุกวัน
      - ให้คำปรึกษาและความข่วยเหลือการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมคู่มือการใช้งาน Online
      - บริการ Remote Support เข้าถึงเครื่องลูกค้าทันที
      ที่ต้องการความช่วยเหลือ