คู่มือประชาชน  
 

เนื่องจากบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับให้หน่วยงาน อปท. จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทางบริษัทจึงได้หาแหล่งข้อมูลเพื่อง่ายต่อการจัดทำเอกสารมาแจ้งให้ทางทุก ๆ หน่วยงานทราบ และสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคู่มือประชาชน ได้ที่

http://www.dla.go.th/work/2558/manual_stat/

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 11.13 น. โดย เกสร@naxsoluiton

ผู้เข้าชม 1480 ท่าน