Poster
 
จากป่า...สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร  
กำหนดการกิจกรรมรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ประชาสัมพันธ์งาน จากป่า...สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร

          ด้วยในเดือนกันยายน 2554 เป็นวาระครบรอบ 21 ปีการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร  มูลนิธิจึงได้ดำเนินโครงการ รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร จากป่าสู่เมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ผลงานของมูลนิธิ ซึ่งสานต่อแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ รักษาป่าผืนใหญ่ ไว้ให้คนไทยทั้งชาติ  

          ในการนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัด โครงการ รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร จากป่าสู่เมือง ขึ้นประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาวิชาการ จากป่า สู่เมือง การฉายภาพยนตร์ จากโครงการ หนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก เป็นต้น เพื่อเป็นการปลุกกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านชีวิตของสืบ นาคะเสถียร และผลการดำเนินงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน  2554 ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เขตประทุมวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

          ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ส.ค. 2554 เวลา 09.02 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 1851 ท่าน