056-227-775
 
จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAXจัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
 
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ดีไซน์รูปแบบหน้าเว็บไซต์
  มีเอกลักษณ์
  สะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX จัดการข้อมูลข่าวสาร
  ในหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
  อย่างง่ายดาย
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX มีฟังก์ชั่นที่ อบต./เทศบาลต้องการ
  อย่างครบครัน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์
  สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX ดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่าง
  ใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการขาย
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX รับประกันการใช้งาน
 เหตุผลในการ จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX รองรับกฎหมายและระเบียบฯ
  ที่เกี่ยวข้อง
 
 
จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
เริ่มนับ วันที่ 30 ส.ค. 2549
 
 
ข่าวสารเพื่อเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล
 
ส่วนหนึ่งของลูกค้า ที่จัดทำเว็บไซต์ อบต. และ เว็บไซต์เทศบาล กับ NAX
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาลเว็บไซต์ อบต.คำหยาดคลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
อบต.คำหยาด
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาลเว็บไซต์ อบต.หาดล้าคลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
อบต.หาดล้า
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาลเว็บไซต์ อบต.ผาเลือดคลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
คลิกเพื่อชม เว็บไซต์อบต. เว็บไซต์เทศบาล
อบต.ผาเลือด
  NX Robot คือ หนึ่งในหุ่นยนต์ปฎิบัติการของบริษัท NAX solution ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบการ ทำงานของเครือข่ายเว็บไซต์ ที่ส่งผลต่อการใช้งานของ อบต. และเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมี ประสิทธิภาพ NX Robot จึงเป็นหุ่นยนต์ที่มีภาระกิจ หลักๆ ในการทำงานอยู่ 5 ภาระกิจ คือ :
1.ระบบใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
2.ระบบ One Stop Service website
3.ระบบสามารถนำเสนอข่าวแบบ Multimedia (อาทิ VDO Clip)
4.ระบบสิทธิ์การใช้งาน
5.ระบบเว็บไซต์ เครือข่าย อปท.ในจังหวัด